Середа, 6 Лютого, 2013   |   Школа Афіни

Триместровий екзамен 11 клас (англійська мова, математика, хімія)

КАРТА ТРИМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ

Орієнтовна дата проведення екзамену 14.02.2013
Клас, в якому проводиться екзамен 11
Кількість учнів у класі 10
Навчальні предмети, які винесені на екзамен
  1. Англійська мова
Викладач Денисенко Юрій Олексійович
  1. Математика
Викладач Мохорт Олена Валентинівна
  1. Хімія
Викладачі Задоянний Віктор Авенірович
Галузь знань / тема , в якій «перехрещуються» навчальні предмети Швидкість хімічних реакцій. Виробництво неорганічних кислот: фторидна, хлоридна, сульфатна, отрофосфатна, нітратна.
1 етап. Домашнє завдання
Назва / тема ДЗ Виробництво Фторидної, Хлоридної, Сульфатної, Нітратної, Ортофосфатної кислоти відповідно до жеребкування.
Форма презентації ДЗ на екзамені У формі електронної презентації розкрити виробничий цикл одержання кислоти, вказати необхідні ресурси та галузь застосування; в усній формі зробити доповідь  за даною презентацією.Особливу увагу звернути на порівняння процесів виробництва, що використовуються на Україні та сучасних. Розглянути доцільність виробництва в умовах України.
Мінімальний обсяг Д/З Презентація повинна містити не менше 15 слайдів,  які охоплюють наступні пункти: сировина для виробництва, стадії виробництва, галузі використання, екологічна небезпека виробництво, чи наявне виробництво Вашої кислоти на Україні, якщо так, то де і за якою схемою.До кожної презентації виконуються розрахунки за задачами. Задачі мають бути оформлені українською та англійською мовами.Скласти англо-російський словничок математичних і хімічних термінів (перелік одержати у Юрія Олексійовича). Словничок має бути роздрукований.
Стислий опис Д/З Задачі.Відповідно до кислоти розрахувати оптимальне співвідношення реагентів для найшвидшого проходження реакції (використовуючи поняття похідна):H2 + Cl2 = 2HCl (виробництво хлоридної кислоти);

3H2 + N2 = 2NH3 (виробництво нітратної кислоти);

2SO2 + O2 = 2SO3 (виробництво сульфатної кислоти);

H2 + F2 = 2HF (виробництво фторидної кислоти);

2PH3 + 4O2 = P2O5 + 3H2O (виробництво ортофосфатної кислоти).

Описати послідовність виконаних операцій англійською мовою.

Розрахувати pH розчинів 0.0001 н хлоридної кислоти, 0.0000001 н сульфатної кислоти, 0.1 н ортофосфатної кислоти, 1н фторидної кислоти, 0.001 н нітратної кислоти. Для простоти розрахунків вважати, що кислоти дисоціюють повністю (використання логарифмів).

Варіативна частина ДЗ (при необхідності)
Обов’язкові складові Д/З а) електронна форма презентації;б) реферат на 5 сторінок А4;б) оформленні задачі українською та англійською мовами та словничок термінів.
д) посилання на джерела використаної інформації.
Час, відведений на один виступ 25 хвилин на команду
Критерії оцінювання
  1. Вибір критеріїв порівняння.
  2. Знання, що про проблему кажуть експерти в даній галузі, знання теоретичного матеріалу за своєю темою.
  3. Власне відношення до теми.
  4. Пропозиції використання нових технологій виробництва на Україні..
Орієнтовна тривалість 1 етапу 2 години 30 хвилин