Наші досягнення

gra1

п`ятниця, Листопад 18, 2022   |   Адміністрація Школи

Розвиток м'яких навичок учнів старших класів

Однією з дієвих педагогічних технологій розвитку креативності, критичного мислення, комунікативних та кооперативних навичок є тьюторинг. Діяльність тьютора здійснюється на основі принципу індивідуалізації, що вимагає створення реальних можливостей для учня самому бути ініціатором навчальної активності, стати творцем власного індивідуального освітнього шляху, який він вибудовує всередині широкої освітньої реальності.

Роль тьютора в розвитку навичок 4К (комунікація, кооперація, креативність і критичне мислення) полягає в тому, щоб, по-перше, виявити у своїх підопічних їхні інтереси, потреби, цінності. Це дозволяє тьютору спроєктувати таке освітнє середовище, в якому учні зможуть розвинути «м’які навички». По-друге, тьютор під час супроводу може бути фасилітатором, тренером, керівником проєкту, організатором навчальної діяльності дітей, що потребує від нього, з одного боку, розуміння сильних та слабких сторін учнів, а з іншого — наявність плану щодо супроводу підопічного, в кожному разі абсолютно індивідуального.

Індивідуалізація може бути успішно реалізована через тьюторські практики завдяки використанню інтерактивних технологій, а саме: дебатів, кейс-стаді, проєктної діяльності, і зокрема рольових та імітаційних ігор. Діяльнісна гра розвиває в учнів такі «м’які навички», які допоможуть їм бути успішними у майбутній професії та житті.

Розвивальна програма для учнів старших класів, яка включає ігри «Життєве лото», «Оцифрування матеріальних бажань», «Спеціаліст майбутнього», «Форсайт» та інші, спрямована на ознайомлення учнів з поняттям ринку праці та його вимогами до професій, розвиток у підопічних навичок цілепокладання, аналізу та проектування, самопрезентації, критичного мислення, роботи в команді, креативності та комунікації.

Після реалізації цієї розвивальної програми підопічні будуть розуміти свої інтереси, потреби та здібності, володіти навичками формування власних цілей та життєвих перспектив, навичками самостійного навчання та самопрезентації, вмінням висловлювати свою думку, брати на себе відповідальність за власний вибір та результати своїх дій.

Більш детально про авторську програму практичних психологів Школи «Афіни» Віолети Зінов’євої та Вікторії Красюк читайте тут: «Розвиток м'яких навичок учнів старших класів»

Просимо Вас при передруку статті розміщувати посилання на наш сайт!  © Школа «Афіни», 2022

            1,754

Додати коментар


Автори сайту
avatar Адміністрація Школи
Усі автори
Про автора