Четвер, 3 Жовтня, 2013   |   Школа Афіни

Карта триместрового іспиту “Культурна експедиція” для учнів 9-11 класів

КАРТА ТРИМЕСТРОВОГО ІСПИТУ

Орієнтовна дата триместрового іспиту 14 жовтня 2013 року
Клас, в якому проводиться іспит 9-11
Кількість учнів у класі 37
Навчальні предмети, винесені на іспит
 1. Українська словесність
Викладачі Руденко А.П., Звиняцьковський В.Я.
 1. Художня культура
Викладач Бірюкова С.О.
 1. Англійська мова
Викладач Балакшина О.Н.
 1. Інформатика
Викладач Греков О.А.
 1. Основи журналістики
Викладач Перевєрзєва О.
Галузь знання / тема, в якій «перетинаються» навчальні предметы Культурологія
1 етап. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Назва / тема ДЗ Особливості стилів мистецтва. Їх генеза, розповсюдження та вплив на архітектуру, скульптуру, живопис та побутову культуру.
Форма презентації завдання на іспиті 1. Дослідницька робота: «Історичний Львів/Київ. [Певний стиль мистецтва] в архітектурі, скульптурі та живописі міста» (роздрукований варіант та електронна версія).2. Творчий звіт «10 способів відчути себе львів’янином» (командна презентація).
Стислий опис ДЗ У дослідницькій роботі необхідно:

 • зробити опис отриманого стилю мистецтва, коли і де він виник, які риси йому найбільш притаманні, його яскраві представники тощо;
 • надати опис та інформацію про будівлі (або їх елементи), скульптури та картини, які ви бачили у Львові/Києві і про їх  відношення до певного стилю;
 • розповісти мінімум про дві будь-які видатні особистості, які мали відношення до споруд, скульптур або картин, які ви досліджували;

У творчому звіті ви, спираючись на власний досвід, подаєте 10 коротких розповідей, які допоможуть глядачеві відчути атмосферу міста левів та зрозуміти, як поводити себе у місті, щоб не бути «білою вороною». Презентація супроводжується авторськими фото, відео та музикою.

Варіативна частина ДЗ (за необхідності) Художні стилі для аналізу (визначено жеребкуванням):

 • Готика — Корсакова Настя, Корогодська Саша, Козирєва Маша, Івко Максим, Ялагузян Дмитро, Молчанов Антон
 • Ренесанс — Кіскін Георгій, Бойко Дмитро, Кузнєцов Павло, Гакало Вадим, Марущак Вікторія, Осадча Катерина, Іржицький Володимир
 • Бароко — Сопільняк Георгій, Шевченко Нікіта, Білоусов-Янковський Нікіта,  Арсірій Олександр, Зайченко Георгій, Міліневський Нікіта, Кудряшов Максим
 • Класицизм — Максюк Олег, Петров Олександр, Нікітіч Нікіта, Шинкарьова Ліза, Лапіна Ліза, Дубенський Андрій, Сенюк Вікторія, Єрошенко Даша
 • Модерн — Боченко Іван, Гармашева Настя, Новіков Павло, Єсартія Давид, Лісєчко Євген, Гончарук Влад, Дьомкін Олексій, Качко Валерія, Тимошенко Таня

 

Вимоги до ДЗ Дослідницька роботаЗагальні вимоги

 1. Кожен дослідник сам визначає тему свого дослідження відповідно до обраного художнього стилю. Тема обов’язково погоджується з представниками екзаменаційної комісії.
 2. Кожна робота має містити власні дані спостережень чи пошукової роботи, їх обробки, аналізу та узагальнення, посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.
  1. Зміст роботи викладається виключно українською мовою, подається стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.
  2. Анотація та висновки роботи пишуться англійською мовою.

Вимоги до структури та змісту роботи

 1. Титульний аркуш. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи.
 2. Зміст. Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, зокрема вступу, висновків, додатків, списку використаних джерел тощо. Зміст фактично має бути планом дослідницької роботи.
 3. Анотація (Abstract). Це короткий виклад змісту Вашої роботи. Анотація повинна мати лаконічну, конкретну форму. Обсяг анотації — 500-600 знаків. У Вашому випадку анотація повинна бути написана англійською мовою!
 4. Основна частина. Основна частина науково-дослідницької роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки. В основній частині роботи подається короткий огляд літератури з даної тематики та описується хід вашої роботи. Обсяг основної частини у Вашому випадку — 10 000-12 000 знаків.
 5. Висновки. Висновки мають містити стислий виклад результатів вирішення проблеми. Обсяг висновків — 1000-1500 знаків. У Вашому випадку висновки повинні бути написані англійською мовою!
 6. Список використаних джерел. Список використаних джерел слід надати в алфавітному порядку прізвищ авторів. Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах.

Наприклад, книга трьох авторів оформлюється так: Дудюк Д. Л., Максимов В. М., Оріховський Р. Я. «Електричні вимірювання». — Навч. посіб. — Л.: Афіша, 2003. – 260 с.

Електронні джерела оформлюються, наприклад, так: Королько Л. М. «Голодомор 1932-1933 на Сватівщині». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svatovo.ws/famine/index.html.

Посилання на сайти, портали, Інтернет-ресурси розміщуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком: «ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ». Наприклад: http://www.botany.kiev.ua.

 1. Додатки. У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи — ваші фото, на яких ми побачимо вас поряд з місцями та людьми, які були зазначені в вашій роботі

Вимоги до візуального оформлення роботи

 1. Робота готується у програмах Microsoft Word або Adobe InDesign та подається у електронному та друкованому вигляді.
 2. Електронна та друкована версії роботи мають бути ідентичними за оформленням.
 3. Робота роздруковується на листах формату А4 на одній стороні (без обороту). Поля: верхнє – 2,5 cм, нижнє – 2,7 cм, ліве – 2,5 cм, праве – 1,5 cм. Номер сторінки зазначається внизу біля правого поля. Використовується шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал — 1,5.
 4. Ілюстрації (схеми та фотографії) розміщуються поряд з текстом (не більше 2-х ілюстрацій на сторінку, при цьому загальна площа ілюстрацій не повинна перебільшувати 50% від площі сторінки). Ілюстрації великого розміру виносяться у додатки. Всі ілюстрації мають «наскрізну» послідовну нумерацію.
 5. Електронна версія подається у форматі PDF.

 

Презентація «10 способів відчути себе львів’янином/киянином»

 • В презентації кожен із запропонованих вами способів повинен бути описаний на одному окремому слайді та ілюстрований однією фотографією. Якщо є можливість підкріпити даний матеріал коротким відео (не більше 30 секунд), ви маєте розмістити його на окремому наступному слайді. Отже, мінімальна кількість слайдів — 12 (перший і останній + 10 способів), а максимальна — 22.
 • Електронна презентація супроводжується усною розповіддю, в якій мають брати участь усі члени команди. Загальна тривалість виступу не має перевищувати 7 хвилин.
 • Презентація повинна бути зроблена щирою українською мовою!
 • Здоровий глузд та почуття гумору вітаються!

 

Час, відведений на один виступ 10 хвилин
Критерії оцінювання
 1. Відповідність завдань висунутим вимогам
 2. Достовірність викладеної у роботі  інформації
 3. Правильна розмовна українська мова
 4. Грамотність українського та англійського текстів
 5. Оригінальність представленого матеріалу
 6. Переконливість, інформативність та артистизм в процесі виступу

 

Увага!!!
Свою індивідуальну дослідницьку роботу в роздрукованому вигляді та на електронному носії потрібно подати Бірюкові Світлані Олександрівні у понеділок до 12.00.