Вівторок, 9 Листопада, 2010   |   Школа Афіни

Триместровий екзамен (історія, математика, українська словесність). Домашнє завдання

КАРТА ТРИМЕСТРОВОГО ЭКЗАМЕНУ

Орієнтовна дата проведення екзамену 21.11.2010
Клас, в якому проводиться екзамен 11
Кількість учнів у класі 9
Навчальні предмети, які винесені на екзамен
1. Історія Викладач Кудряшов К.А
2. Математика Викладач Солодовнік  Л.О.
3. Українська словесність Викладач Руденко А. П.
Галузь знань / тема, в якій «перехрещуються» навчальні предмети Використання математичних засобів, літературних прийомів при аналізі історичних подій.
1 этап. Домашнє завдання
Назва / тема ДЗ Друга Світова війна. Людина і зброя.
Форма презентації ДЗ на экзамені У формі електронної презентації надати відомості про відповідну історичну подію; в усній формі зробити доповідь за даною презентацією
Мінімальний обсяг Д/З Презентація повинна містити не менше 6 слайдів,  відеоматеріали ( уривки, як мінімум, з одного документального фільму) графіки та діаграми, які демонструють динаміку розвитку зазначених подій; посилання на твори української літератури.
Стислий опис Д/З Посилаючись на історичні  джерела і праці відомих істориків та аналітиків, визначте основні  причини, чинники,  наслідки,  які  призвели до поразок та перемог протиборчих сторін в тих чи інших битвах  Другої Світової війни;  свою думку обгрунтуйте, використовуючи математичний аналіз,  графіки та діаграми;  знайдіть твори української літератури, в яких висвітлено дану історичну подію.
Вариативна частина ДЗ (при необхідності) Кожен учень обирає подію, яку необхідно проаналізувати та вид озброєння, який потрібно охарактеризувати на основі співставлення
Обовязкові складові Д/З а) електронна форма презентації;

б) презентація повинна бути надана українською мовою;

в) використання відеоматеріалів;

г) використання графіків, діаграм, поліномів)

д) посилання на джерело використаної інформації.

Час, відведений на один виступ 15 хвилин
Критерії оцінювання
  1. Форма доповіді.
  2. Грамотність.
  3. Знання історії Другої Світової війни.
  4. Достатній рівень аналізу відповідної історичної події.
  5. Обов’язкове висвітлення власної позиції, відповідно до події.
  6. Вміння схематично ( у вигляді діаграм, поліномів, графіків) відобразити характеристику чисельності військ, техніки, озброєння, результатів битв та інших подій.
Орієнтовна тривалість 1 етапу 2 години 30 хвилин