Четвер, 20 Жовтня, 2011   |   Школа Афіни

Триместровий екзамен. Домашнє завдання

Тема: Промислова розвідка. Створення та організація роботи підприємства.

Завдання: Промисловий концерн організовує комплексну розвідку з метою  подальшого промислового освоєння природних ресурсів у вибраному регіоні. Вам, як членам експедиції, необхідно підготувати доповідь, надавши оцінку природно-ресурсних передумов для створення і будівництва підприємства за такими параметрами:

  1. Дослідити наявність мінерально-сировинних ресурсів (зокрема хімічних).
  2. Обгрунтувати доцільність розробки даних копалень саме в цьому місці, оцінюючи загальну ситуацію в регіоні та світі з створення даної продукції.
  3. Скласти приблизну схему технологічного процесу кожного з виробництв.
  4. Охарактеризувати досліджуваний Вами хімічний елемент і речовини (сполуки), складовою яких він є (див. план характеристики хімічного елемента)

План характеристики хімічного елемента, що є основним в досліджуваному мінералі:

  • Характеристика за місцеположенням в ПС Менделєєва: період, група-підгрупа, ряд; метал-неметал; порядковий номер, відносна атомна маса; будова атома (кількість електронів і розміщення їх по рівням-підрівням, будова зовнішнього рівня, валентність і ступені окиснення); окисник-відновник і порівняти окисні-відновні властивості з «сусідами» – вище, нижче, ліворуч, праворуч, – таким чином показати зміну металічних або неметалічних властивостей в межах групи і періода.
  • Характеристика природних речовин – простих і складних, – до складу яких входить цей елемент (написати хімічну формулу, назвати за історичною і сучасною (ІЮПАК) номенклатурою, описати фізичні властивості речовини, поширення в природі і застосування).
  • Охарактеризувати хімічні властивості цих речовин: з якими речовинами і за яких умов взаємодіють, класова належність і всі речовини назвати за сучасною номенклатурою.

Спрогнозуйте можливі геоекологічні  наслідки і шляхи їх уникнення!

Оформлення: презентація в електронному вигляді з використанням  географічних карт, графіків, схем, слайдів або таблиць (мінімум 3).

Форма доповіді: українською мовою.

Кількість слайдів: 10 – 20.

Час виступу: 10 хвилин.