Понеділок, 13 Травня, 2019   |   Школа Афіни

Скіли майбутніх науковців

Перш ніж займатися глобальними дослідженнями, необхідно засвої­ти принципи наукового підходу до вивчення об’єкту. Потрібна критичність мислення, логічність і послідовність формулювання вис­новків, здатність правильно викласти свої дослідницькі надбання у науковій статті або дисертації.

Саме цьому я навчився на науко­во-природничому факультеті Школи «Афіни».

Я усвідомив, що дослідницька діяльність у наукових проектах — це робота в команді, а повсякденне перебування в робочому процесі потребує сконцентрованості й відповідальності, терпіння й наполег­ливості. Відвідуючи лабораторії наукових установ, ми дізнає­мось, як працює сучасна наука, а поглиб­лене вивчення предметів природничого циклу привчає нас опановувати великі обсяги нового матеріалу.

Такі навички необхідні у всіх сферах професійної діяльності, але найважливіші вони для нас, майбутніх науковців.

Автор: Андрій Єгорченков, 11 клас