Вівторок, 6 Листопада, 2012   |   Школа Афіни

КАРТА ТРИМЕСТРОВОГО ЭКЗАМЕНУ

 

Орієнтовна дата проведення екзамену

22.11.2012

Клас, в якому проводиться екзамен

10

Кількість учнів у класі

11

Навчальні предмети, які винесені на екзамен

1.Англійська мова

Викладач Денисенко Ю.О.

2 Українська словесність

Викладач Руденко А. П.

3.Художня культура

ВикладачБірюкова С.О.

Галузь знань / тема , в якій «перехрещуються» навчальні предмети

Театр –  поєднання мовних, літературних  і мистецтвознавських   засад  у  розвитку культури

1 этап. Домашнє завдання

Назва / тема ДЗ

Театр як синтез мистецтв

Форма презентації ДЗ на экзамені

У формі електронної презентації підготувати відомості за поданою темою; в усній формі зробити доповідь  за даною презентацією

Мінімальний обсяг Д/З

Презентація повинна містити не менше 8 слайдів,  відеоматеріали ( уривки, як мінімум, з одного фільму) .До кожної презентації повинно бути надано анотацію англійською мовою ( у формі розмовного стилю); скласти словник термінів  (за поданою темою); в усній формі зробити доповідь  за даною презентацією.

Стислий опис Д/З

Посилаючись на різні джерела, охарактеризуйте історію розвитку певного виду мистецтва в синтезі розвитку театру. Вкажіть джерела, за допомогою яких Ви розробляли презентацію. Розкрийте власну думку , з приводу дослідженої Вами теми.

Вариативна частина ДЗ (при необхідності)

 

Обовязкові складові Д/З

а) електронна форма презентації;

б) презентація повинна бути надана українською мовою;

в) використання відеоматеріалів;

г) посилання на джерело використаної інформації.

Час, відведений на один виступ

15 хвилин

Критерії оцінювання

  1. Форма доповіді.
  2. Грамотність.
  3. Володіння термінологією з поданої теми
  4. Обов`язкове висвітлення власної позиції, відповідно до події.

 

Орієнтовна тривалість 1 етапу

3 години