П’ятниця, 22 Лютого, 2013   |   Школа Афіни

Інтенсивний курс з біології в 11-му класі

Шановні учні 11-го класу!

Нагадую, що курс біології у другому семестрі триває з 18.02.13 до 22.03.13., також всі теми повинні бути здані до 05.04.13.

Залік з теми складається з виконаних всіх робіт (самостійних, практичних, лабораторних та домашніх) в робочих зошитах, творчої роботи (у вигляді презентації) та тестування.

Тема 1. ЗАКОНОМІРНОСТІ  МІНЛИВОСТІ

1)      Самостійні та домашні роботи в робочих зошитах:
Комбінативна, мутаційна, модифікаційна мінливість (стор. 30-33); Види мутацій. Мутагени (стор. 33-35); Завдання для закріплення знань (стор. 35-36)  Виконати до 28.02.13
2)      Творча робота –презентація.

П.І.

Тема презентації

Грекова М. Модифікаційна мінливість (причини)
Жигінас В. Властивості та аналіз модифікаційної мінливості (розкрити поняття норма реакції, варіаційна крива, варіаційний ряд)
Зайченко Ю. Комбінативна мінливість або фенотипічна. Чому більшість мутацій рецесивні?
Золотаревич В. Що таке мутація? Поняття, види, причини генних мутацій (приклади).
Кочерга А. Хромосомні мутації (поняття, види, причини, приклади делецій, інверсій, дуплікацій, транслокацій, трансдукцій).
Луценко О. Біологічний мутагенез. Спонтанні мутації у природі
Сенюк Ю. Що таке мутаційна мінливість (поняття, мутаційна теорія)
Сивконь К. Геномні мутації (поняття, види, причини, приклади анеуплоїдії та поліплоїдії)
Сомов О. Що таке мутагенез? Фізичний мутагенез
Тарнавська Д. Хімічний мутагенез
                                                  Захист презентацій 25.02.13

3)      Тестування проводитиметься 28.02.13 з питань:
1. Вміти називати:
–         форми мінливості;
–         причини модифікаційної мінливості
–         мутагенні фактори;
–         типи мутацій;
2. Наводити  приклади:
–     спадкової мінливості;
–     неспадкової мінливості;
–         мутацій;
3. Характеризувати:
–          закономірності мінливості;
–          модифікаційну мінливість;
–          норму реакції, варіаційний ряд, варіаційну криву;
–          мутаційну мінливість, типи мутацій;
–          мутагенні фактори;
4.Пояснювати:
–          значення комбінативної мінливості;
–          значення мутацій;
–          адаптивний характер модифікаційних змін;
5. Порівнювати:
–         модифікаційну та мутаційну мінливість;
6. Застосовувати  знання:
–        про мутагени для обґрунтування заходів захисту від   впливу мутагенних факторів.

Бажаю успіхів!