Понеділок, 18 Березня, 2013   |   Школа Афіни

Інтенсивний курс з біології в 11-му класі. Залік з теми 3. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ

Шановні учні 11-го класу!

Нагадую, що курс біології у другому семестрі триває з 18.02.13 до 22.03.13., також всі теми повинні бути здані до 05.04.13.

Залік з теми складається з виконаних всіх робіт (самостійних, практичних, лабораторних та домашніх) в робочих зошитах, творчої роботи (у вигляді презентації) та тестування.

Тема 3. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ

1)      Самостійні та домашні роботи в робочих зошитах:

Становлення еволюційних поглядів. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції (стор. 84-85); Завдання для закріплення знань (стор. 86-87); Природний добір. Вид, видоутворення. Мікроеволюція (стор. 87-89); Завдання для закріплення знань (стор. 90, 92-93); Макроеволюційний процес (стор. 94 записати і вивчити терміни);  Завдання для закріплення знань (стор. 96-97, 99-100). Виконати до 21.03.13

2)      Творча робота – презентація.

П.І.

Тема презентації

Грекова М. Основні результати еволюції: пристосованість, біологічна різноманітність, біологічний прогрес
Жигінас В. Мікроеволюція (розкрити це поняття, розказати, як утворюються види в природі)
Зайченко Ю. Адаптації як результат еволюційного процесу
Золотаревич В. Макроеволюція, її напрямки (розкрити поняття ароморфози, ідіоадаптації, загальна дегенерація – привести приклади по кожному випадку)
Кочерга А. Еволюційне вчення Ч.Дарвіна
Луценко О. Синтетична теорія еволюції (коли створена, чому така назва, хто приймав участь у створенні, розкрити основні положення та пояснити їх)
Сенюк Ю. Вид. Критерії виду (розкрити всі критерії, навести приклади)
Сивконь К. Мімікрія, її види (розкрити суть бейтсівської та моллерівської мімікрії, привести приклади)
Сомов О. Еволюційне вчення Ж.Б. Ламарка (розкрити у чому він помилявся, а у чому він був правий)
Тарнавська Д. Фактори еволюції: дрейф генів, хвилі життя, ізоляція, боротьба за існування, природний добір (розкрити ці фактори, привести приклади по можливості)
                                                  Захист презентацій 21.03.13

3)      Тестування проводитиметься 21.03.13 з питань:
1. Вміти називати:
–   докази еволюції;
–   результати еволюції;
2. Наводити  приклади:
–  внутрішньовидової, міжвидової боротьби за існування;
–  форм природного добору;
–  адаптацій організмів до умов середовища;
3.Формулювати означення понять:
–  конвергенція, дивергенція, паралелізм;
4. Характеризувати:
–  різні погляди на еволюцію;
–  основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна, Ж.Б. Ламарка;
–  рушійні сили еволюції;
–  природний добір, його види;
–  основні положення синтетичної гіпотези еволюції;
–  популяцію як елементарну одиницю еволюції;
–   критерії виду;
–   способи видоутворення;
–   елементарні фактори еволюції;
–  правило необерненості еволюції;
5. Пояснювати:
–  синтез екології та еволюційних поглядів;
–  різноманіття адаптацій організмів як результат еволюції;
6. Порівнювати:
–  географічне і екологічне видоутворення;
7. Застосовувати знання:
–   для пояснення результатів еволюції, процесів виникнення пристосувань, утворення нових видів.

У разі тривалої, шанобливої відсутності учня або отримання незадовільної оцінки з темі, допускається перездача даної теми на протязі двох тижнів після заліку, тобто до 05.04.13.

Бажаю успіхів!