Неділя, 3 Лютого, 2013   |   Школа Афіни

Інтенсивний курс з біології в 10-му класі (продовження)

Шановні учні 10-го класу!

Нагадую, що курс біології у другому семестрі триває з 14.01.13 до 15.02.13., також всі теми повинні бути здані до 01.03.13.

 

Залік з теми складається з виконаних всіх робіт (самостійних, практичних, лабораторних та домашніх) в робочих зошитах, творчої роботи (у вигляді презентації) та тестування.

 

Тема 2. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ. ОДНОКЛІТИННІ ТА БАГАТОКЛІТИННІ ОРАГНІЗМИ.

1)      Самостійні та домашні роботи в робочих зошитах:

Віруси, їхня будова й життєві цикли (стор. 68-69), Роль вірусів у природі й житті людини. Профілактика ВІЛ-інфекції та інших вірусних захворювань (стор. 70-71), Пріони, їхня будова й життєві цикли. Роль у природі та житті людини (стор. 72-73), Прокаріоти. Особливості організації і життєдіяльності (стор. 74-75), Роль бактерій у природі й житті людини (стор.76-77), Одноклітинні еукаріоти. Колоніальні організми (стор. 78-79), Багатоклітинні організми. Стовбурні клітини (стор. 80-81),  Тканини тварин. Регенерація (стор. 82-83), Тканини рослинного організму. Гістотехнології (стор. 84-85), Органи й системи органів багатоклітинних організмів (86-87), Регуляція функцій у багатоклітинних організмів (стор. 88-89), Колонії багатоклітинних організмів (стор. 90-91).

Виконати до 14.02.13

2)      Творча робота – дві презентації. Тема презентацій: перша презентація  – віруси, пріони, бактерії (прокаріоти); друга презентація – одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні організми (стовбурні клітини, тканини тварин, рослин, гістотехнології, органи і системи органів багатоклітинних організмів, регуляція функцій багатоклітинних організмів) на вибір по будь-якому з перелічених вище питань. Захист презентацій 14.02.13

3)      Тестування проводитиметься 14.02.13 з питань:

1. Вміти називати:
–    неклітинні форми життя;

–    одноклітинні організми;

–    багатоклітинні організми;

–    тканини багатоклітинних організмів;

–    органи рослин і системи органів тварин.

2. Наводити приклади:

–    захворювань людини, які спричинені вірусами і пріонами;

–    одноклітинних прокаріотів;

–    одноклітинних рослин, тварин, грибів, колоніальних одноклітинних організмів;

–    застосування гістотехнологій для лікування захворювань людини;

–    колоній багатоклітинних організмів;

3. Характеризувати:

–    хімічний склад, будову та життєвий цикл вірусів;

–    білки, які входять до складу вірусів, пріонів;

–    нуклеїнові кислоти, що входять до складу вірусів;

–    механізми проникнення вірусів у клітини людини, тварин, рослин, бактерій;

–    особливості вірусів, пріонів, їх роль у природі й житті людини;

–    особливості будови прокаріотів, одноклітинних еукаріотів;

–    автотрофні бактерії (фототрофи, хемотрофи);

–    гетеротрофні бактерії (сапротрофи, симбіонти);

–    аеробні та анаеробні бактерії;

–    шляхи розповсюдження бактеріальних захворювань людини;

–    явище колоніальності  одноклітинних організмів;

–    стовбурові клітини багатоклiтинних організмів;

–    принципи диференціації клітин;

–    типи тканин тварин ( епітеліальні, тканини внутрішнього середовища, м’язові, нервова);

–    типи тканин рослин (твірні, покривні, провідні, механічні, основні);

–    регенерацію тканин у  багатоклітинних тварин і рослин;

–    можливості та перспективи використання гістотехнологій;

–    регуляцію функцій у рослин;

–    регуляторні системи тварин на прикладі  людини (нервову, ендокринну, імунну);

–    тканинний, органний, організмовий рівні організації життя.

4. Обґрунтовувати:
–     способи боротьби з вірусними захворюваннями;
5. Пояснювати:

–     заходи профілактики вірусних захворювань людини, зокрема ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусного гепатиту;

–    заходи профілактики зараження пріонами;

–    шляхи розповсюдження вірусних захворювань людини;

–    роль бактерій в екосистемах;

–    значення бактерій у  господарській діяльності людини;

–    засади профілактики бактеріальних захворювань людини;

–    принципи застосування антибіотиків у лікуванні бактеріальних захворювань;

–    роль одноклітинних еукаріотів у виникненні захворювань людини;

–    роль одноклітинних грибів у природі й  життєдіяльності людини;

–    роль одноклітинних рослин і тварин у природі;

–     значення стовбурових клітин багатоклітинних організмів, створення «банків» для їх зберігання;

–     значення процесу диференцiації клітин, утворення тканин і органів;

–     значення гістотехнологій  у лікуванні захворювань  людини;

–     взаємодію систем регуляції у людини.

6. Застосовувати  знання:
–     про процеси життєдіяльності вірусів для профілактики вірусних захворювань людини, тварин, рослин;

 –    про процеси життєдіяльності бактерій для профілактики інфекційних захворювань та використанні у господарчій діяльності людини;

–     про регуляцію функцій організму людини для збереження власного здоров’я, свідомої поведінки в природі та колективі;

–     для оцінки етичних аспектів досліджень в галузі цитотехнологій і гістотехнологій.

7. Дотримуватись  правил:
–     поведінки в місцях, де можливе зараження вірусами;

8. Робити  висновок:

–      віруси – неклітинні форми життя, обов’язкові внутрішньоклітинні паразити;

–      про різноманітність бактерій, яка пов’язана з розповсюдженням їх в усіх середовищах існування на планеті Земля;

–       про принципи організації та функціонування багатоклітинних організмів.

 

При незадовільних результатах здачі теми чи тривалої відсутності учня, допускається перездача теми на протязі двох тижнів після встановлених термінів здачі.

 

Бажаю успіхів!