Про школу

понеділок, Травень 5, 2014   |   Елена Мохорт

Екзамен з математики у 5 класі. Білети

Білети з математики

у 5 класі

Сторінки вказані по підручнику Тарасенкової.

Екзамен відбудеться на уроках математики 22.05.14.

 

Білет №1

 1. Порівняння  та округлення  натуральних чисел (с.32-34).
 2. Розв’яжи рівняння: 0,5х + 0,3х = 20.
 3. За 2,4 год хлопчик пройшов 7,2км. Скільки кілометрів він пройде з тією ж швидкістю за 1,6год?

Білет №2

 1. Трикутник та його види. Периметр трикутника. Сума кутів трикутника.(с.83-86).
 2. Обчислити: 0, 24·96,34 – 0, 24·86,34 .
 3. Катруся прочитала за три дні 240 сторінок. За перший день прочитала  від усіх сторінок, за другий день – 25% від усіх сторінок. Скільки сторінок вона прочитала за третій день?

Білет №3

 1. Прямокутник. Квадрат. Периметр  і площа прямокутника та квадрата. Одиниці вимірювання площ (с.157-161).
 2. Розв’яжи рівняння: 10:(45,3 – х) = 4.
 3. Туристи за три дні пройшли 24км. За перший день вони пройшли усього шляху, другого дня – 30% від того, що залишилось. Скільки кілометрів вони пройшли за третій день?

Білет №4

 1. Види кутів та їх вимірювання( с.39-44).
 2. Обчислити: 70,16· 78,8 – 70,15 · 78,8.
 3. Власна швидкість катера 12,5км/год, швидкість течії річки – 1,7 км/год. Скільки кілометрів проїде катер за 4,5 год проти течії річки?

Білет №5

1. Степінь числа( с. 151-153).

2. Розв’яжи рівняння:  8х – 3х + 6 = 17,8.

3. Довжина прямокутника дорівнює 24см, ширина становить 40% від довжини. Знайдіть площу прямокутника.

Білет №6

1. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Об’єм прямокутного паралелепіпеда та куба. Одиниці вимірювання об’ємів (175-178).

2. Обчислити: 0,2 · (52 — 42).

3. Премія чоловіка становить 450грн. – це 15% від зарплати. Яка величина всієї зарплати?

 

Білет №7

1. Порівняння звичайних дробів (с.193-196).

2. Розв’яжи рівняння: 0,6х + 1,5х = 63.

3. У класі 4 учні відвідують секцію футболу, 8 учнів – гімнастику, решта учнів, які становлять 52% всіх учнів у класі, не займаються спортом. Скільки учнів не займаються спортом?

 

 

 

Білет №8

1. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками(с. 226-228).

2. Обчислити: (0,72 – 0,45) · 0,089.

3. Учень отримав такі оцінки з математики: 9,5,6,7,5,5. Якою буде його середня оцінка з математики?

 

Білет №9

1. Знаходження дробу від числа (с. 211-215).

2. Розв’яжи рівняння:  9х –х + 5,6 = 12,7.

3. З одного міста в різних напрямках виїхали два автомобіля. Швидкість одного 56,5км/год,  другого – 60,5км/год. Якою буде відстань між ними через 3,5 години?

 

Білет №10

1. Знаходження числа за його дробом(с.211-215).

2. Обчислити: 0,308 : 0,14 + 1,08 · 25.

3. Намалюй на координатній прямій точки з такими координатами: А(1,5), В(3,25), С(2,75).

 

Білет №11

1. Перетворення звичайного дробу у десятковий і навпаки.

2. Розв’яжи рівняння: (у – 0,25) : 2,5 = 180.

3. Бак має форму прямокутного паралелепіпеда з висотою 4м, шириною 2м, довжиною 2,5м. Скільки літрів містить бак?

 

Білет №12

1. Порівняння і округлення десяткових дробів(с.259-262, 295-298).

2. Обчислити:   .

3. У класі 10 дівчаток, 13 хлопчиків. Скільки процентів складають дівчата, скільки – хлопці?

 

Білет №13

1. Додавання і віднімання десяткових дробів (с.268-270).

2. Розв’яжи рівняння:

3. Намалюй на числовій прямій точки з такими координатами: , В, С.

 

Білет №14

1. Множення десяткових дробів( с.276-279).

2. Обчислити: 3,4 : 0,17 — 0,56 · 6,2

3. Площа прямокутника 5,6см2, ширина – 7см. Знайдіть довжину прямокутника.

 

Білет №15

1. Множення і ділення десяткових дробів на 10,100,1000 (с.277-278, 288).

2. Розв’яжи рівняння: 1,6· ( 24,8 – х) = 25,6.

3. У трикутнику одна сторона 12см, друга на 5см менша, третя у 1,5рази більша за другу. Який периметр трикутника?

 

 

 

 Білет № 16

1. Ділення десяткових дробів на натуральне число (с.286-287).

2. Обчислити: .

3. Олег виграв у лотерею 3 рази по 50 грн, 4 рази  — по 10 грн., 1 раз – 200грн. Який середній виграш Олега?

 

Білет №17

1. Ділення  на десяткові дроби (с.287-289).

2. Розв’яжи рівняння:  1,9 х + 0,1х – 45 = 34,56.

3. 20% зарплати пішли на податки, після чого залишилось 5624грн. Якою є уся зарплата?

 

 Білет № 18

1. Що таке відсоток? Запис відсотків звичайними і десятковими дробами (с.305-308).

2. Обчислити: 42:8 + 6:5.

3.  Друкарка надрукувала  усієї роботи, що становить 80сторінок. Скільки сторінок їй залишилось надрукувати?

 

Білет № 19

1. Заходження відсотка від числа та числа за його відсотком (с.305-307, 312-316).

2. Обчислити: 5· 23 – 32.

3. Довжина прямокутника 1,2см, ширина – 0,7дм. Знайдіть площу і периметр прямокутника.

 

Білет №20

1. Середнє арифметичне (с.319-321).

2. Обчислити:  .

3. В одному відрі вміщується 10л. Скільки відер води можна налити у бак, розміри якого 0,4м, 1,2м, 3м?

 

 

Просимо Вас при передруку статті розміщувати посилання на наш сайт!  © Школа «Афіни», 2014

            1,683

 


Автори сайту
avatar Елена Мохорт
Усі автори
Про автора