П’ятниця, 28 Лютого, 2014   |   Школа Афіни

Дискусійні питання до триместрового екзамену 8-го класу (математика, англійська та українська мови)

 1. Відомо, що логіка та образність є дуже важливими складовими для розвитку особистості. Що більше впливає на розвиток цих здібностей – мова (А) чи математика (Б)?
 2. Чи повинні ми сприяти збереженню та розвитку всього розмаїття національних мов (А) або необхідно зосередити всі зусилля на більш доцільнішому з економічної точки зору варіанті: на розвитку однієї спільної для всіх людей на Землі мови (Б)?
 3. Чи повинен учень з яскраво вираженими гуманітарними здібностями так ґрунтовно, як Ви зараз, вивчати математику (А), чи йому краще зосередитися на вивченні мов та літератури (Б)?
 4. Чимало людей полюбляє розпочинати свій день з прочитання гороскопу. Як Ви вважаєте, чого закладено більше в основі будь-якого гороскопу: складних математичних розрахунків (А) чи літературних здібностей людини, яка складає гороскоп (Б)?
 5. Уявіть, що у Вас виникла необхідність передати інформацію про себе та про планету Земля мешканцям інших галактик. Яку мову Ви оберете для передачі цієї інформації: мову художніх образів (А) чи мову математичних формул (Б)?
 6. Чи потрібно нам вивчати таку велику кількість граматичних правил та вправлятися у каліграфії, якщо у нас є комп’ютер з його клавіатурою та програмами перевірки правопису? Так, потрібно (А) / Ні, не потрібно (Б)
 7. Глухонімі спілкуються між собою за допомогою жестів, які творять особливу мову, де замість слів використовуються цілі поняття. Чи варто, на ваш погляд, усім людям запозичувати у них такі поняття з метою економії часу та мовного ресурсу? Так, варто (А) / Ні, не варто (Б)
 8. Такі мови, як англійська та німецька, належать до так званих «аналітичних» мов, тому що ним притаманна жорстка упорядкованість при побудові синтаксичних конструкцій. Такі мови, як українську та російську, часто називають «синтетичними», оскільки у них відсутня стала конструкція речення; саме тому у нашій мові є такі художні прийоми, як інверсія та логічний наголос. Які мови мають більший шанс «вижити» у майбутньому: гнучкі та колоритні «синтетичні» (А) чи бідніші, але більш структуровані «аналітичні» (Б)?
 9. З розвитком технічного прогресу збільшується кількість носіїв інформації. Таким чином, отримати необхідні відомості стає все легше. Чи збережеться роль книги як джерела інформації та духовних надбань в майбутньому? Так (А) / Ні (Б)
 10. Комп’ютерні технології розпізнавання мови постійно удосконалюються. Очікується, що найближчим часом будуть створені мініатюрні пристрої синхронного перекладу, що працюватимуть у режимі реального часу. Чи відпаде, на Ваш погляд, у зв’язку з цим необхідність вивчення іноземних мов? Так (А) / Ні (Б)
 11. Чи приведе вступ України в ЄЕС до поступової деградації української культури (національної самосвідомості, мови і т.п.)? Так (А) / Ні (Б)
 12. Чи повинен математик бути водночас гарним оратором? Так (А) / Ні (Б)