Четвер, 24 Січня, 2013   |   Школа Афіни

Біологам 8-го класу!

Шановні учні 8-го класу!

Нагадуємо, що залік з теми «Вступ. Будова і життєдіяльність тварин»
(схожий формат використовуватиметься і надалі) складається з декількох етапів:

 1. Захист творчих робіт (презентація).  Ви обираєте будь-яке питання з даної теми, створюєте презентацію і захищаєте її. Орієнтовна дата захисту 29.01.13.
 2. Тестування  на знання основної біологічної термінології. Такий вид роботи заплановано на 01.02.13.

Перелік термінів до заліку:

фауна,  подразливість, травлення, автотрофи, гетеротрофи, розмноження, прокаріоти, еукаріоти, обмін речовин, розвиток, систематика, вид, клітина, органоїди, клітинна мембрана, клітинна оболонка, цитоплазма, мітохондрії, комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка, мікротрубочки, пластиди, хлоропласти, ядро, тканина, міжклітинна речовина, орган, система органів, симетричність, опорно-рухова система, скелет, шкірно-м’язовий мішок, кутикула, черепашка, м’язові клітини, м’язи, мускулатура, травна система, кровоносна система, дихання, виділення, нервова регуляція, поведінка, статеве розмноження, статева система, гамети, нестатеве розмноження, запліднення, зигота, онтогенез, життєвий цикл, зародок, личинка, середовище існування, фактори середовища, зябра, легені, угруповання, паразит, хазяїн, біоценоз, тип живлення, сапротрофи, ланцюги живлення, симбіоз.

Усний залік  відбудеться 01.02.13!

Питання до усного заліку:

1.  Вміти називати:

 • царства живої природи;
 • ознаки живих організмів;
 • ознаки, що відрізняють тварин від рослин, грибів та бактерій;
 • основні систематичні категорії царства Тварини;
 • ознаки тваринної клітини;органи і системи органів;
 • функції тварин (подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, розмноження, ріст і розвиток);
 • середовища існування тварин;
 • розмноження як основа існування тварин.

2.  Наводити приклади:

 • представників царства Тварини;
 • значення тварин у природі та житті людини; способів живлення тварин;
 • видів руху тварин;
 • способів дихання тварин;
 • проявів поведінки відомих вам тварин;
 • взаємозв’язків рослин та тварин;

3. Порівнювати:

 • будову клітин рослин і тварин;
 • типи живлення: автотрофний і гетеротрофний;
 • прояви життєдіяльності тварин;

4. Характеризувати:

 •  залежність життєдіяльності тварин від способу життя;
 • прояви подразливості у різних тварин;
 • поведінку тварин;

5. Робити висновок:

 • про значення тварин в екосистемах;
 • про особливості організації організму тварин;
 • про значення тварин у житті людини.

Бажаємо успіхів!

З повагою, Олена Сергіївна та Інна Олександрівна.