Понеділок, 11 Лютого, 2013   |   Школа Афіни

БІОЛОГАМ 8-го КЛАСУ ЗАЛІК З ТЕМИ 2

Завдання для учнів до заліку з теми 2.  Найпростіші. Багатоклітинні. Губки. Кишковопорожнинні

Шановні учні 8-го класу, нагадуємо, що залік з теми складається з кількох етапів:

1)                 Захист творчих завдань (презентація) – відбудеться 15.02.13. Ви обираєте будь яке питання з даної теми, створюєте презентацію і захищаєте її.
2)      Терміни, на знання яких відбудеться тестування 15.02.13. Перелік термінів до заліку:
одноклітинні тваринні організми, амеба, інфузорія-туфелька, евглена зелена, пелікула, скоротливі і травні вакуолі, фагоцитоз, піноцитоз, циста, планктон, бентос, форамініфери, радіолярії, мутуалізм, паразитизм, малярійний плазмодій, дизентерійна амеба, трипаносома, війки, джгутики, несправжні ніжки, таксис, атол, бар’єрні рифи, брунькування, дифузна нервова система, ектодерма, ентодерма, кишкова порожнина, коралові рифи, медузи, мезоглея, поліпи, хижаки.
3) У робочому (друкованому) зошиті виконати завдання на сторінках 18-23, 26-29 до 15.02.13.
4) Усний залік – відбудеться 15.02.13. Питання до усного заліку (деякі питання можуть бути невисвітлені у підручнику, тому під час підготовки можна скористатися іншими джерелами інформації):
1. Вміти називати:
– загальні ознаки підцарства Найпростіші;
– середовища існування найпростіших;
– загальні ознаки організмів підцарства Багатоклітинні;
– загальні ознаки представників типів Губки та Кишковопорожнинні
2. Наводіть приклади:
найпоширеніших представників найпростіших;
– найпростіших – паразитів людини та тварин;
– представників прісноводних і морських губок та кишковопорожнинних;
– зв’язків кишковопорожнинних з іншими групами організмів;
– впливу кишковопорожнинних на середовище існування;
– пристосувань кишковопорожнинних до умов існування;
– ускладнення організації кишковопорожнинних порівняно з найпростішими;
3. Порівнювати:
особливості організації одноклітинних та багатоклітинних тварин;
– функції клітин одноклітинних та багатоклітинних тварин;
– особливості будови багатоклiтинних та колоніальних найпростіших організмів;
4. Розпізнавати:
деяких найпростіших на малюнках та мікропрепаратах;
– життєві форми представників типу Кишковопорожнинні (за малюнками);
5. Характеризувати:
пристосування найпростіших тварин до середовищ життя;
– прояви життєдіяльності найпростіших (живлення, дихання, подразливість, розмноження тощо);
– засоби профілактики захворювань, які спричинюються найпростішими;
– спосіб життя губок та кишковопорожнинних;
– особливості будови кишковопорожнинних (променева симетрія, двошаровість, диференціація клітин, кишкова порожнина);
– процеси життєдіяльності, рефлекторний характер реакції на подразнення;
6. Пояснювати:
роль губок та кишковопорожнинних у екосистемах;
– значення губок та кишковопорожнинних для людини;
– необхідність заходів охорони губок та кишковопорожнинних;
7. Спостерігати  та описувати:
прояви життєдіяльності найпростіших;
8. Застосовувати знання:
для дотримання правил особистої гігієни, що захищають від зараження паразитичними найпростішими;
– для пояснення значення губок та кишковопорожнинних у природі та житті людини;
9. Робити висновок:
про значення найпростіших у екосистемах;
– про ускладнення будови багатоклітинних тварин.

Бажаємо успіхів!

З повагою, Інна Олександрівна та Олена Сергіївна