Вівторок, 12 Лютого, 2013   |   Школа Афіни

БІОЛОГАМ 7-го КЛАСУ

Завдання для учнів до заліку з

Теми 2.  Вступ. Будова і життєдіяльність рослин (вегетативні органи)

Шановні учні 7-го класу, група 7_1, нагадую що залік з теми 2. Вступ. Будова і життєдіяльність рослин (вегетативні органи) складається з кількох етапів:
1) Захист творчих завдань (презентація) – відбудеться 26.02.13. Ви обираєте будь яке питання з даної теми, створюєте презентацію і захищаєте її. Презентація –  5 – 7 слайдів.
2) Робота в (друкованому) зошиті: стор. 17-19, 21-23, 25-28, 30, 33 всі завдання на цих сторінках повинні бути виконані до 26.02.13.
3) Тестування на знання термінів та питань цієї теми відбудеться 26.02.13.
Терміни даної теми: вегетативні органи, мінеральне живлення, корінь, коренева система, головний, додатковий, бічні корні, грунт, пагін, стебло, листок, вузол, міжвузля, листкова пазуха, брунька, кора, камбій, деревина, луб, серцевина, транспорт речовин, висхідна течія речовин, низхідна течія, жилкування, прості листки, складні листки, фотосинтез, хлорофіл, дихання, випаровування води (транспірація), подразливість, рух, пасивні рухи, активні рухи, подразнення, ростові рухи, тропізми, настії, нутації.
Питання до заліку:
1.Вміти називати:
– вегетативні органи рослини;
– види коренів і типи кореневих систем;
– основні види бруньок;
– основні функції стебла.
2.Характеризувати:
– будову кореня, види коренів, типи кореневих систем, видозмiни кореня;
– ґрунт як джерело поживних речовин;
– роль мінерального живлення в житті рослин;
– роль пагона в забезпеченні надходження, транспорту і виведення речовин, видозміни пагона;
– будову листка та його роль у забезпеченні процесу фотосинтезу, газообміні та випаровуванні;
– бруньку як зародковий пагін.
3. Порівнювати:
– прості та складні листки, типи жилкування, розташування листків на стеблі;
– процеси фотосинтезу та дихання;
– значення подразливості для рослин.
4. Спостерігати  та описувати:
– корінь і кореневі системи, видозміни кореня;
– пагін та його будову, різноманітність пагонів, видозміни;
– будову та різноманітність листків;
– досліди з вивчення процесів фотосинтезу, дихання, мінерального живлення, транспорту речовин, випаровування.
5. Наводити приклади:
– рослин, які мають коренеплоди, бульбокорені, корені-причіпки, корені-присоски тощо;
– рослин, які мають надземні та підземні видозміни пагона;
– рослин з простими та складними листками;
– рослин, які мають видозміни листка;
– використання добрив у сільському господарстві;
– різних рухів рослин.
6. Робити висновок:
– про зв’язок органів у рослинному організмі;
– про значення рослин у забезпеченні життя на Землі.

При незадовільних результатах здачі теми чи тривалої відсутності учня, допускається перездача теми на протязі двох тижнів після встановлених термінів здачі.

Бажаю успіхів!