Неділя, 10 Березня, 2013   |   Школа Афіни

Біологам 7-го класу Завдання для учнів до заліку з теми 3. Розмноження і розвиток рослин. Генеративні органи

Шановні учні 7-го класу, група 7_1, нагадую що залік з теми Розмноження і розвиток рослин. Генеративні органи складається з кількох етапів:

1) Захист творчих завдань (презентація) – відбудеться 12.03.13.  Ви обираєте будь яке питання з даної теми, створюєте презентацію і захищаєте її. Презентація –  5 – 7 слайдів.

2) Робота в (друкованому) зошиті: стор. 35-36, 38 (вивчити), 40, 42, 44-45 всі завдання на цих сторінках повинні бути виконані до 12.03.13.

3) Тестування на знання термінів та питань цієї теми відбудеться 12.03.13.

Терміни даної теми: генеративні органи, розмноження, статеве розмноження, нестатеве розмноження, гамети, зигота, спорангії, спора, вегетативне розмноження, однодомна рослина, дводомна рослина, природне та штучне вегетативне розмноження, типи живцювання, типи щеплення, прищепа, підщепа, квітка, оцвітина, двостатеві та одностатеві квітки, квітконіжка, квітколоже, чашолистки, чашечка, пелюстки, віночок, тичинки, маточки, суцвіття, прості суцвіття, складні суцвіття, китиця, колос, щиток, зонтик, початок, головка, кошик, складний колос, волоть, складний зонтик, складний щиток, сережка, запилення, самозапилення, перехресне запилення, штучне запилення, запліднення, подвійне запліднення, зародковий мішок, пилковхід, центральна клітина, пилкова трубка, спермії, яйцеклітина, ендосперм, зародок насінини, насінна шкірка, сем’ядолі, плід, оплодень, соковиті плоди, кістянка, ягода, яблуко, гарбузина, помаранча, багато кістянка, суничина, сухі плоди, сухі нерозкрвні плоди, сухі розкривні плоди, зернівка, сім’янка, горіх, біб, коробочка, стручочок, стручок.

Питання до заліку:

1. Вміти називати:
– види розмноження рослин;
– види нестатевого розмноження: вегетативне, спорами;
– способи вегетативного розмноження рослин у природі й у господарстві;
– частини квітки;
– способи запилення;
– способи поширення насінин і плодів;
2. Наводити приклади:
– одностатевих і двостатевих квіток, одно- і дводомних рослин;
– рослин з різними типами суцвіть, різними типами плодів, способами поширення плодів і насінин;
– практичного використання квіток, насінин і плодів людиною;
3. Розпізнавати:
– за будовою квітки – спосіб запилення;
– різні типи плодів і способи їх поширення;
4. Характеризувати:
– будову квітки як органа розмноження рослин;
– функції частин квітки;
– процес запилення, пристосування рослин до самозапилення і перехресного запилення;
– пристосування квіток до запилення вітром, водою, комахами та іншими тваринами;
– процес утворення плодів і насінин;
– пристосування плодів і насiнин до поширення;
– розвиток рослини з зародка насінини;
5. Пояснювати:
– роль та значення штучного запилення;
– пристосування рослин до умов середовища;
6. Порівнювати:
– статеве і нестатеве розмноження;
– будову квіток різних рослин, суцвіття прості й складні;
– будову плодів і насінин та способи їх поширення;
7. Спостерігати  та описувати:
– пристосування рослин до запилення різними видами комах;
– пристосування до поширення плодів і насінин;
– досліди з вивчення умов проростання насінин;
8. Застосовувати  знання:
– про способи розмноження рослин, умови проростання насіння, розвиток проростка, процеси росту і розвитку рослин для обґрунтування прийомів вирощування культурних рослин;
9. Дотримуватись  правил:
– профілактики отруєння насiнинами і плодами;
– вирощування рослин;
10. Робити висновок:
– про значення квітки у житті рослин, тварин, людини;
– про значення знань про процеси розмноження і розвитку рослин у житті людини.

При незадовільних результатах здачі теми чи тривалої відсутності учня, допускається перездача теми на протязі двох тижнів після встановлених термінів здачі (до 22.03.13)
‘;}
?>

Бажаю успіхів!