Понеділок, 18 Березня, 2013   |   Школа Афіни

Базовий курс біології у 8 класі. Завдання для учнів до заліку з теми 4. Членистоногі

Шановні учні 8-го класу, нагадуємо, що залік з теми складається з кількох етапів:

1)      Захист творчих завдань (презентація) – відбудеться 22.03.13. Ви обираєте будь яке питання з даної теми, створюєте презентацію і захищаєте її.
2)      Терміни, на знання яких відбудеться тестування 22.03.13. Перелік термінів до заліку:
Тип Членистоногі, клас Ракоподібні, голова, груди, головогруди, черевце, ногощелепи, ходильні ноги, клешні, черевні ніжки, хвостовий плавець, хітиновий панцир, міксоцель, зелені залози, серце, фасеткове око, орган нюху, ряд Веслоногі ракоподібні, ряд Десятиногі ракоподібні, клас Павукоподібні, павутина, павутинні залози, хеліцери (ногощелепи), отруйні залози, ногощупальця (педипальпи), павутинні бородавки, печінка, внекишкове травлення, слинна залоза, мальпігієві судини, легені, трахеї, гемолімфа, головний мозок, кігті, хоботок, клас Комахи, головна капсула, вусики, ротовий апарат (типи ротових апаратів), статевий диморфізм, передньогруди, середньо груди, задньогруди, крила, надкрила, ротова порожнина, жирове тіло, дихальця, чутливі волоски, орган слуху, орган смаку, щупики, яйцепровід, сім’япровід, сім’явивідний канал, партеногенез, метаморфоз повний і неповний, німфа, лялечка, імаго, діапауза, ряд Таргани, вивди-космополіти, ряд Прямокрилі, ряд Бабки, наяда, ряд Рівнокрилі, біологічні методи боротьби, ряд Воші, ряд Напівтвердокрилі або Клопи, ряд Твердокрилі або Жуки, ряд Лускокрилі або Метелики, лусочка, гусениця, грудні ніжки, захисне забарвлення, застережне, мімікрія, ряд Блохи, ряд Двокрилі, дзижчальця.
4) У робочому (друкованому) зошиті виконати завдання на сторінках 30-31, 32-33, 34-35,36-37,стр. 38 № 1,3,4, стр. 39. №5.
3)      Усний залік – відбудеться 22.03.13. Питання до усного заліку:
1.  Вміти називати:
– загальні ознаки типу Членистоногі;
– загальні ознаки організмів ракоподібних, павукоподібних, комах;
2. Наводити приклади:
– видів ракоподібних, павукоподібних, комах, що зустрічаються у своєму регіоні;
– видів, що потребують охорони;
– видів, що є паразитами людини, тварин і рослин, переносниками збудників хвороб;
– видів, що завдають шкоди сільському господарству;
– комах-запилювачів, одомашнених комах;
3. Розпізнавати:
– представників класів членистоногих на таблицях, наочних посібниках, у колекціях та природі;
4. Характеризувати:
– способи життя членистоногих;
– роль членистоногих у екосистемах;
5. Пояснювати:
– особливості пристосованості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності членистоногих до найрізноманітніших середовищ існування;
– взаємозв’язки організмів між собою, між організмами і неживою природою;
– значення у житті людини;
6. Порівнювати:
– особливості організації членистоногих та кільчастих червів;
– особливості організації ракоподібних, павукоподібних та комах;
7. Спостерігати та описувати:
– поведінку комах;
– процеси життєдіяльності комах;
8. Застосовувати знання:
– про життєдіяльність комах для обґрунтування прийомів їх штучного розведення;
– про біологічні особливості паразитичних членистоногих для дотримання особистої гігієни, профілактики захворювань, що ними викликаються;
– для боротьби з комахами, що завдають шкоди людині;
– для збереження комах;
9. Дотримуватися  правил:
– спостереження за сезонними змінами у житті членистоногих;
– особистої гігієни;
 10. Робити висновок:
– про значення членистоногих в екосистемах і в житті людини.

У разі тривалої, шанобливої відсутності учня або отримання незадовільної оцінки з темі, допускається перездача даної теми на протязі двох тижнів після заліку, тобто до 05.04.13.

 

Бажаємо успіхів!

Олена Сергіївна та Інна Олександрівна.