Неділя, 3 Березня, 2013   |   Школа Афіни

Базовий курс біології у 8 класі Завдання для учнів до заліку з теми 3. Черви. Молюски

Шановні учні 8-го класу, нагадуємо, що залік з теми складається з кількох етапів:

1)      Захист творчих завдань (презентація) – відбудеться 04.03.13. Ви обираєте будь яке питання з даної теми, створюєте презентацію і захищаєте її.
2)      Терміни, на знання яких відбудеться тестування 05.03.13. Перелік термінів до заліку:
Тип Плоскі черви, клас Війчасті черви, шкіряно-м’язовий мішок, кишечник, глотка, паренхіма, зародкові листки, ганглій, нервові стовбури, рефлекси умовні і безумовні, орган дотику, очі, статеві залози, прямий розвиток, клас Сисуни, присоски, фасціольоз, проміжний хазяїн, остаточний хазяїн, клас Стьожкові черви, фіна, тип Круглі черви, кутикула линяння, первинна порожнина тіла, гідроскелет, анальний отвір, щетинки, гали, трихінела, гострик, волосоголовець, тип Кільчасті черви, клас Багатощетинкові черви, щупики, нюхова ямка, бічні вирости – параподії, вторинна порожнина тіла, передня, середня і задня кишки, наскрізна травна система, спинна і черевна судини, черевний нервовий ланцюжок, видільні канали – метанефридії, клас Малощетинкові черви, шкірні залози, воло, шлунок, сім’яники, яєчники, клас П’явки, тип Молюски, клас Черевоногі молюски, черепашки, тулуб, нога, підошва, мантія, мантійна порожнина, тертка, язик, зубчики, нирка, передсердя шлуночок, клас Двостулкові молюски, сифони, клас Головоногі молюски, пігменти, роговий дзьоб, травна залоза, чорнильний мішок, сіра речовина, гачки.
3) У робочому (друкованому) зошиті виконати завдання на сторінках 22 -27, 40-43.
4) Усний залік – відбудеться 05.03.13. Питання до усного заліку:
1.  Вміти називати:
– загальні ознаки плоских, круглих та кільчастих червів, типу Молюски;
2. Наводити  приклади:
– вільноживучих видів червів;
– червів – паразитів людини, тварин і рослин;
– ускладнення організації червів порівняно з кишковопорожнинними;
– пристосування паразитичних червів до їх способу життя;
– найпоширеніших видів молюсків свого регіону, шкідників сільського господарства, проміжних хазяїв паразитичних червів;
– значення молюсків у житті людини;
– взаємозв’язків тварин у екосистемах;
3. Розпізнавати:
– органи та системи органів, порожнину тіла аскариди на таблицях і наочності;
– молюсків на таблицях, у природі, колекціях;
4. Характеризувати:
– загальні ознаки будови і процесів життєдіяльності плоских, круглих та кільчастих червів;
– життєві цикли найпоширенiших паразитичних червів;
– середовища існування молюсків;
– особливості будови молюсків;
– пристосованість молюсків до умов існування;
5. Пояснювати:
– пристосування в будові та процесах життєдіяльності паразитичних червів до їх способу життя;
– значення двобічної симетрії, наскрізної травної системи, порожнини тіла, сегментованості (у кільчастих червів);
– роль червів у екосистемах та житті людини;
– зв’язок особливостей будови та способу життя молюсків;
6. Порівнювати:
– особливості будови і процесів життєдіяльності вільноживучих та паразитичних червів;
– організацію молюсків та червів;
– організацію різних класів молюсків;
7. Спостерігати та описувати:
– рухи та поведінку кільчастих червів;
– результати досліду з вивчення реакції дощового черв’яка на подразнення;
– особливості процесів життєдiяльності та рух молюсків;
8. Застосовувати  знання:
– про життєві цикли паразитичних червів для попередження зараження ними;
– про біологічні особливості тварин для догляду за акваріумними молюсками;
9. Дотримуватись  правил:
– особистої гігієни;
10. Робити  висновок:
– про особливості вільноживучих червів та їх роль у екосистемах для обґрунтування заходів їх охорони;
– про значення червів у житті людини;
– про значення молюсків у екосистемах і в житті людини.

Бажаємо успіхів!
Олена Сергіївна та Інна Олександрівна.