Школьная жизнь

10124

Вторник, Июнь 6, 2017   |   Виктория Красюк

Школа шукає співробітників

Школа «Афины» щукає співробітників!
— майстер-тьютор на першу ступінь (1-2 кл)
— куратор на першу ступінь+ організатор свят (1-2 кл)
— куратор на другу ступінь (3-4 кл)
— вчитель фізкультури
— вчитель хореографії та фізкультури/аеробіки для дівчат
— вчитель фізики
— вчитель біології
— вчитель хімії + біології
— вчитель рос.мови та зарубіжної літератури
напишіть так/ні біля наступних тверджень
— Ви компетентна та душевно-адекватна людина
—   здатні до самоосвіти та вмієте передавати знання іншим
— у Вас здорове почуття гумору
— вмієте задавати запитання та любите разом з дітьми шукати відповіді на них
— не боїтеся фрази «я не знаю, давай знайдемо цю інформацію разом»
— розумієте свої емоції та приймаєте емоції інших
— чесно можете зізнатися дітям, що не розумієте Монатика (наприклад)
— в обрисах хмар бачите інфузорію туфельку а у снах — сценарії педагогічних квестів
— вмієте закохати у свій предмет
— готові взяти довгострокову відповідальність за атмосферу у дитячому колективі
— приймаєте той факт, що не всі учні мусять любити школу, Ваш предмет  і Вас особисто
Якщо більшість відповідей «Так»- надсилайте резюме на мейл athens@ukr.net
До свого резюме додайте проф.портфолио (або опис проф.планів), а також додайте відповідь на запитання:

1. Чому «Афини»?

2. Який предмет у школі найважливіший/найскладніший?

3. Хто найголовніший вчитель, учень чи директор?

4. Що ви візьмете з собою на безлюдний острів?

До речі! З нас — Працевлаштування по КЗОТу! і гідна зарплата! + простір для експериментів і росту разом із дітками. Ми цінуємо талановитих людей, а не оцінюєм...

 

Kyiv Private School “Athens” is looking for employees!

— Master Tutor for the first stage (1-2 grades)

— Curator for the first stage + Event Organizer (1-2 grades)

— Curator for the second stage (2-4 grades)

— P.E. teacher

— Dance and P.E. teacher /aerobics for girls

— Physics teacher

— Biology teacher

— Chemistry+Biology teacher

— Russian language and Foreign literature teacher

Please, put ✓ or × next to the following statements:

— you are competent and mentally adequate person

— you are able of self-education and sharing your knowledge with others

— you have a healthy sense of humour

— you can easily say «I don't know, let's find this information together»

— you are not afraid of your emotions and can accept emotions of other people

— you can frankly tell children that you don't understand Monatik (for instance) and ask them to explain it to you

— you could see Paramecium caudatum in clouds' outline or you invent scenarios of pedagogical quests while you are dreaming

— you can make everybody fall in love with your​ subject

— you are ready to take responsibility for a creative atmosphere in children's community

— you understand that not all kids should like school, your subject or you personally

If the majority of your answers are 'Yes' – send your CV to athens@ukr.net

Please, attach a professional portfolio (or description of your plans for the following year or three years) and answers to the following questions in letter attached to your CV:

1. Why you considering working at Kyiv Private School 'Athens'?

2. Which school subject is the most important/difficult?

3. Who is more important – a teacher, a schoolchild or a Principal?

4. What would you take to an uninhabited island?

What you get: from our side – official employment and a decent wage + space for experiments and growth together with children.

We appreciate talented people, but not assess them

 

Просим Вас при перепечатке статьи ставить ссылку на наш сайт!  © Школа «Афины», 2017