Понеділок, 29 Вересня, 2014   |   Школа Афіни

Вивчаємо рідну мову

В новому навчальному році 3- класники вивчатимуть українську мову за підручником Л. І. Зарольської та Л. В. Самсонова “Рідна мова”, а також за посібниками науково – педагогічного проекту “Росток”.
Програмовий матеріал розподілено за логічно завершеними частинами (темами). Ось над якими темами ми будемо працювати протягом року:
1.Будова слова. Спільнокореневі слова. Правопис слів з ненаголошеними е та и в коренях. Правопис префіксів. Значення слова.
2.Речення. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Члени речення (головні та другорядні). Зв’язок слів у реченні.
3.Частини мови: іменник, прикметник, дієслово, займенник ( вміти розпізнавати, знаходити в тексті, ставити запитання).
4. Текст. Види текстів ( вміти розрізняти та складати тексти – перекази за поданим планом, початком, опорними словами).
Особливістю навчально-виховного процесу на уроці є створення умов, де учні є шукачами інформації, дослідниками, винахідниками, співбесідниками.
А щоб зробити процес вивчення мови захоплюючим і цікавим – на дітей чекають творчі завдання, різноманітні види письмових робіт, рухові розбори слів, малюнкові словнички, робота над проектами та ін. Всі ці види робіт розвивають в учнів творчість, фантазію, пам’ять, увагу, образне мислення.