Вівторок, 29 Листопада, 2011   |   Школа Афіни

Цікаві факти про українську словесність

Автор: Альона Муравйова, 11 клас

Найдавнішими українськими поетесами, імена яких відомі, й про яких збереглися документальні свідчення, є інокиня Анисія Парфенівна і Анна Любовичівна; жили вони, очевидно, в кінці XVI – на початку XVIII ст. і залишили акровірші, де вписано їхні імена.

 

  • Найдавніша згадка про “руську” (тобто українську) мову на території сучасної України належить до 858 року. Вперше українську народну мову було піднесено до рівня літературної наприкінці XVIII ст. з виходом у 1798 році першого видання “Енеїди” І. Котляревського, який вважається зачинателем нової української літературної мови.
  • Найпершим видатним українським поетом, ім’я і твори якого ми знаємо, варто вважати Павла Русина з Кросна (близько 1470-1517). Він довго працював у Кракові, викладаючи у тамтешній академії, бував  в Угорщині, жив у Відні. У своїх творах з любов’ю описує рідну землю; означення “русин” для нього – “слово солодке”, і він гордий з того, що носить таке ім’я. Найстарішою українською піснею, запис якої зберігся до наших днів, вважається пісня “Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?”
  • Найвідоміший музикант Київської Русі – співець XI ст.Боян, який жив при дворі Святослава Ярославовича, і якого згадує автор “Слова о полку Ігоревім”.
  • Найбільшу кількість разів перекладений літературний твір – “Заповіт” Т.Г.Шевченка:  147 мовами народів світу.
  • Найбільша кількість псевдонімів була у О.Кониського – 141, у І.Франка – 99, О.Маковей користувався 56 псевдонімами.
  • Найдовший псевдонім мав, мабуть, Григорій Квітка-Основ’яненко: “Любопытный Аверьян, состоящий не у дел колежский протоколист, имеющий хождения по тяжебным делам и по денежным взысканиям”.
  • Найпершим фаховим продавцем книжкової продукції вважається друкар М.Сльозка. За старих часів, тобто в XVII-XVIII ст., книги продавалися насамперед у друкарнях. М.Сльозка винайшов нову форму розповсюдження друкованого слова: продавав видання Львівського братства, роз’їжджаючи по ярмарках.
  • Найчастіше вживаною літерою з українського алфавіту є “п”, із якої починається найбільша кількість слів. “Найпасивнішою”, тобто найрідше вживаною буквою українського алфавіту, є “ф”. В українській мові звук, що починається цією літерою, зустрічається тільки у небагатьох запозичених словах.
  • Найпершим вищим навчальним закладом в Україні була Острозька колегія, заснована в 1576 р. у місті Острог князем Костянтином Острозьким. Другий вищий навчальний заклад – Києво-Могилянська академія, заснована у 1623 р. шляхом об’єднання Київської братської і Лаврської шкіл. Це були на той час єдині вищі школи у східнослов’янському світі.
  • Найдавнішим і єдиним давньоруським медичним довідником, що зберігся до наших часів, є лікарський трактат-порадник “Мазі” – узагальнена праця про лікування травами, який склала Євпраксія Мстиславна, онука Володимира Мономаха, у Х ст.