Частная школа семейного типа с углубленным изучением креативных информационных технологий
главная страница

афинская академия

О.Нечаева.
Повышение продуктивности памяти

 

страницы:

 

1  2  3 
Лучше всего
просматривать
при разрешении
экрана 800 x 600

українська

english

francais

Ольга Нечаєва

ПІДВИЩЕННЯ  ПРОДУКТИВНОСТІ ПАМ'ЯТІ  У  НАВЧАННІ


Одним з напрямків роботи школи є дослідження розумового розвитку дитини, а також активізація пізнавальної діяльності учнів. Виходячи з того, що вимоги до розумової діяльності учнів безперервно зростають, стає важливим питання про можливості дитини засвоювати та використовувати отриманні знання. Тому відпрацювання прийомів розумової діяльності є одним з основних психологічних завдань роботи з дитиною. До них належать й методи підвищення продуктивності пам’яті й методи управління та активізації пам’яті.

Одним з прийомів, яким дитина користується на уроці при засвоєнні нового учбового матеріалу є використання різноманітних аналізаторів: зорових, слухових, тактильних. Ця умова є необхідною і важливою для забезпечення високої продуктивності пам’яті.

Для підвищення успішності навчання пам’ять дитини розглядається як процес, що має шість взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих фаз: сприйняття, концентрація, впечатування, повторення, забування, пригадування.

Використовуючи кожну фазу як самостійний пізнавальний процес, по відношенню до учнів застосовуються раціональні прийоми запам’ятовування кожного з них.

Основні принципи раціонального сприйняття інформації:

    • Ясність та чіткість формулювання пізнавальних цілей, відбір суттєвої
       інформації.
    • Всебічне та інтенсивне використання аналізаторів.
    • Викликання інтересу, використання знань, які вже маються в дитини.

Основні принципи раціональної концентрації інформації:

   • Розвиток уваги до суттєвого, спрямовання її на предмет, що вивчається,
      виділення нових сторін, аспектів, ознак, рис, властивостей та зв’язків.
   • Відкидання несуттєвої інформації. Інформація сприйнята, але несуттєва
      не повинна ні впечатуватися, ні повторюватися в пам’яті. Відкидання
      несуттєвої інформації на етапі короткочасного запам’ятовування.

     


© Частная школа Афины, Киев, 1999-2009

athens@ukr.net

© Private school Athens, Kiev, Ukraine, 1999-2009