Про школу

images

субота, Травень 5, 2012   |   Ирина Спиридонова

Запитання на екзамен з фізики для 7-го класу

Ура! Ура! Ура!.. і ще раз — ура! Я думаю, учні 7-го класу, як і я, як і всі нормальні діти, радіють, що до канікул лишилось зовсім трошки, а тоді можна буде відпочивати, грітись на сонечку, а іноді навіть нудьгувати за школою. Але все ж таки «зовсім трошки» — це три тижні, і є ще безліч недороблених справ. Наприклад — «екзамен з фізики».

Екзамен буде відбуватись у вівторок 8-го травня. На екзамені дозволяється користуватись власними блок схемами з усіх тем (такими як ми робили з механіки). Екзамен буде письмовий і буде в себе включати тести, задачі і дослід.

Теми, винесені на екзамен:

1. Густина.
2. Перевід величин в СІ.
3. Агрегатні стани речовини.
4. Рівномірний рух (швидкість, шлях, переміщення).
5. Рівноприскорений рух (прискорення, шлях, рівняння руху).
6. Коливальний рух (частота, період, амплітуда, резонанс).
7. Рух по колу (період, кутова швидкість, лінійна швидкість).
8. Вільне падіння. Прискорення вільного падіння.
9. Сила тяжіння.
10. Вага тіла. Перевантаження. Невагомість.
11. Сила тертя.
12. Сила пружності.
13. Сила Архімеда.
14. Другий закон Ньютона.
15. Робота сили.
16. Потужність.
17. Кінетична і потенціальна енергія (пружини, тіла піднятого над землею)
18. Закон збереження енергії.
19. ККД.
20. Відносна молекулярна маса речовини, молярна маса речовини (її знаходження).
21. Кількість речовини. Число Авогадро.
22. Тиск рідини.
23. Тиск твердого тіла.
24. Тиск газу.
25. Кількість теплоти (нагрівання, плпвлення, кристалізація, згорання)
26. Види теплообміну.
27. Перший закон термодинаміки.
28. Заряд тіла. Електрон. Протон. Дискретність електричного заряду.
29. Іони (катіон, аніон)
30. Закон Кулона (сила взаємодії між двома зарядженими тілами).
31. Струм.
32. Сила струму, напруга, опір.
33. Закон Ома.
34. Електричне коло (умовні позначення, схематичне позначення електричного кола)
35. Закон Джоуля-Ленца (кількість теплоти)
36. Потужність струму.
37. Магнітне поле.
38. Сила Ампера (правило лівої руки)
39. Світло.
40. Побудова зображення в лінзі.
41. Формула тонкої лінзи.
42. Оптична сила лінзи.
;) Хм… якось досить багато… Підготуйтесь добре — напишіть шпаргалки, бо конспекти я зберу ;)
Успіху!

Просимо Вас при передруку статті розміщувати посилання на наш сайт!  © Школа «Афіни», 2012

Теги: , ,

            1,509

 


Автори сайту
avatar Ирина Спиридонова
Усі автори
Про автора
ё